Reševalni psi imajo veliko in pomembno vlogo pri iskanju pogrešanih oseb v naravi, reševanju ob naravnih nesrečah, zemeljskih in snežnih plazovih, požarih, poplavah in drugih podobnih situacijah, ko je ogroženo človeško zdravje in življenje.

Prvi znani zapis o sodelovanju psov pri reševanju ljudi najdemo v zgodovinskih arhivih švicarskega samostana St. Bernard in sega v leto 1707. Pri nas je bil prvi tečaj za lavinske pse organiziran leta 1952 v Tamarju. Vse od takrat so psi pomembni partnerji pri raznovrstnih reševalnih akcijah.

O tem, kako poteka izbor, usposabljanje in izobraževanje psov in njihovih vodnikov, smo povprašali v DREAMTEAM Šolanje psov – DreamTeam Dog Training.

 

– DreamTeam Dog Training.

Smrček: Lepo pozdravljeni in hvala, da ste si ob množici obveznosti vzeli čas za pogovor.

DreamTeam: Vedno smo veseli, če se okolica zanima za dejavnost, kateri smo predani z vsem srcem in ji posvečamo tako rekoč ves prosti čas.

Smrček: Koliko inštruktoric in inštruktorjev šteje vaša ekipa in s katerimi oblikami izobraževanj oziroma dejavnosti se ukvarjate.

DreamTeam: Trenutno smo v ekipi štirje, pod taktirko Boruta Modica. Ukvarjamo se tako s treningom iskanja pogrešanih, kakor tudi s šolanjem poslušnosti in seveda z Malo šolo ter individualnim šolanjem psov.

 

Borut in Ray sta leta 2014 osvojila drugo mesto na svetovnem prvenstvu v iskanju pogrešanih v naravi.

Smrček: Reševalni pes mora imeti določene značajske, čustvene, socialne in fizične lastnosti. Kako poteka ocenjevanje oziroma izbor?

DreamTeam: Načeloma ne izločujemo nobenih pasem, z izjemo zelo majhnih in zelo velikih pasem. Seveda mora biti pes neagresiven. Od tu naprej je vse odvisno od vodnika. Za enak rezultat nekdo potrebuje manj, drugi več časa. Zaželene lastnosti so nagon, želja po delu, učenju.

Smrček: Kakšne so vaše izkušnje glede posameznih pasem, ki so morda bolj primerne za to delo? Ali se primernost razlikuje tudi glede na spol psa?

DreamTeam: Po naših izkušnjah so najprimernejše pasme vsi prinašalci, ovčarji ter druge delovne in lovske pasme. V naši ekipi vsi delamo s prinašalci – zlati prinašalec oziroma labradorec. Načeloma spol ni pomemben, čeprav so samci običajno bolj prodorni, hkrati pa morda za odtenek težje obvladljivi.

Smrček: Katero je prvo izobraževanje, ki naj bi ga opravil mladiček in kako se kasneje nadaljuje njegovo usposabljanje za reševalnega psa?

DreamTeam: Takoj, ko pripeljemo psa domov, naj bo to mladič ali starejši pes, pričnemo s šolanjem – da se z njim povežemo, vzpostavimo hierarhijo in psu na nek način predstavimo, da želimo in pričakujemo sodelovanje. Priporočamo vključitev v malo šolo, kjer vodniki dobijo smernice, kako pristopiti k stvari za delo doma. V sklopu male šole lahko hitro ugotovimo, ali bi bil posamezen pes primeren za reševalnega psa (in hkrati seveda tudi njegov vodnik) ter predlagamo vključitev v katero od kinoloških društev, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.

Smrček: Koliko časa traja celotno šolanje in katere izpite mora opraviti pes, da pridobi naziv reševalnega psa in skladno s tem lahko sodeluje pri reševalnih aktivnostih? Ali je dolžina šolanja enaka za vse pse ali se morda razlikuje in je potrebno šolanje prilagoditi individualnim potrebam, sposobnostim in učljivosti posameznega psa?

DreamTeam: Šolanje reševalnega psa traja 2 do 3 leta, odvisno od psa, njegovega vodnika in koliko časa vodnik dejansko posveti rednemu samostojnemu delu. V tem času naj bi pes opravil izpite iz iskanja pogrešanih v naravi in v ruševini 1. stopnje ter tako na nek način postal »operativen«. To so minimalne zahteve. Sicer obstajata dva nivoja izpitov. Največ, kar lahko z reševalnim psom dosežemo na akademski ravni, je mednarodni preizkus za uvrstitev v mednarodne enote reševalnih psov. Preizkus poteka tri dni, vodnik in pes morata biti samozadostna, opraviti je potrebno sedem iskanj in ob tem doseči vsaj 70 % uspešnost. Vzporedno s šolanjem psa poteka tudi izobraževanje vodnika na področju orientacije, uporabe GPS, osnov vrvne tehnike, humana in veterinarska prva pomoč. Takrat, ko pripeljemo psa do stopnje, pri kateri lahko rečemo, da je reševalni pes, se trening seveda ne konča. Vsa pridobljena znanja je potrebno negovati, obnavljati ter skrbeti za fizično in iskalno kondicijo. Sam program šolanja je sicer enak za vse, izvedba pa prilagojena posameznim parom.

 

Usmerjanje psa na ruševini.

Smrček: Kako pri vas poteka šolanje reševalnega psa, na katerih lokacijah ga izvajate in kakšne metode ter stimulacije uporabljate pri svojem delu?

DreamTeam: Šolanje reševalnega psa poteka v skupini, ki ni nujno homogena, saj se nivo in vrsta treninga prilagaja vsakemu paru posebej. Organiziramo specifične treninge, povsem prilagojene željam naročnika – doma in v tujini. Šolanje izvajamo zaenkrat na poligonu v Sneberjah pri Ljubljani (poslušnost in ovire), lokacije za treninge iskanja menjamo, večinoma v širši okolici Ljubljane. Šolamo izključno po metodi pozitivne motivacije – želeno vedenje nagrajujemo, neželeno ignoriramo. Kar se tiče stimulacije, delamo večinoma na žogico in hrano – odvisno od tega, kaj predstavlja posameznemu psu največji motiv.

 

Iskanje pogrešanih pod plazom. Pripravljeni “grobovi” na Voglu.

Smrček: Ali vodnik psa ves čas sodeluje pri usposabljanju ali se pridruži kasneje, ko pes že obvlada določena znanja?

DreamTeam: Vodnik in pes sta vsekakor ves čas team. To je osnova, vodnik in pes.

Smrček: Poučujete vodnike in pse za vse discipline reševanj (iskanje v ruševinah, pod zemeljskim in snežnimi plazovi, v vodi, iskanje pogrešanega v naravi, sledenje)? Zanima me tudi, ali je učenje kombinirano za vse vrste iskanj ali poteka za vsako vrsto posebej?

DreamTeam: Nekaj stvari je vsekakor skupnih – na primer nakazovanje (običajno lajež), ko pes najde pogrešano osebo. Nekatere so specifične. V bistvu se sam trening iskanje ne razlikuje veliko, razlika je v tem, kako pripravljamo skrivališča oziroma kam postavimo »pogrešane« osebe. V naravi pes osebo vidi, v ruševini ne, prav tako tudi ne v plazovih. Pri sledenju je posebnost ta, da pes dejansko sledi poti, kjer se je gibala oseba, medtem ko v ruševini in naravi išče prosto ter sledi vonju, ki potuje od osebe, ki je izvor vonja. Pri sledenju mora pes nakazovati tudi predmete. Iskanja pogrešanih v vodi ne izvajamo.

 

Iskanje pogrešanih v ruševini.

Smrček: Kje vse prirejate seminarje in tabore za reševalne pare?

DreamTeam: Seminarje in tabore prirejamo v Sloveniji in tujini – večinoma v Italiji. Dvakrat smo bili tudi v Turčiji. V Sloveniji se največ gibljemo po Gorenjskem.

 

Utrinek z DreamTeam seminarja. Iskanje pogrešanih v gozdu.

Smrček: Ali vaši psi, ki že imajo potrebna znanja in bogate izkušnje, sodelujejo pri šolanju psov, ki se udeležujejo vaših tečajev?

DreamTeam:Svoje pse uporabljamo predvsem za demonstracijo posameznih vaj. Po principu »slika pove več kot 1000 besed«.

Smrček: Kaj je, po vašem mnenju, poleg osvojenega znanja, treningov, prakse in talenta, bistvenega pomena, da je reševalni par uspešen?

DreamTeam: Najpomembnejše je, da delujeta kot team, imata zgrajen odnos, ki temelji na zaupanju in, seveda, predanost temu, kar delamo. Delo z reševalnim psom postane način življenja.

 

Popolno zaupanje psa vodniku je nujno potrebno pri reševanju pogrešanih.

Smrček: Kot mi je znano, ste vsi člani vaše skupine aktivni vodniki reševalnih psov. Ali se udeležujete reševalnih akcij le v Sloveniji ali tudi v tujini? Katere vrste reševalnih akcij, ki se jih udeležujete, so najpogostejše?

DreamTeam: Vsi smo člani enot za iskanje pogrešanih v Sloveniji, nekateri so tudi člani državne enote MUSAR (Medium Urban Search And Rescue – Enota za iskanje in reševanje v urbanih okoljih) in Enote vodnikov reševalnih psov Ljubljana. Dva naša člana sta aktivna tudi v mednarodnih enotah. V tujini še nismo bili, saj je sistem kar zapleten in mora prizadeta država uradno zaprositi za pomoč, brez tega ne gre. Reševalne akcije v tujini bi se vsekakor udeležili, če bi bili za to naprošeni.

 

Trije od štirih članov EVRPL z uspešno končanim preizkusom MRT na ruševini mednarodne organizacije IRO.

Smrček: S katerimi organizacijami reševanja pri nas in v tujini sodelujete oziroma ste njihovi aktivni člani?

DreamTeam: Kot aktivni vodniki reševalnih psov smo člani društva Enota vodnikov reševalnih psov Ljubljana v sklopu krovne Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije. Hkrati smo tudi člani mednarodne organizacije reševalnih psov IRO (International Rescue-dog Organisation).

Smrček: Ali se morda s svojimi psi udeležujete tekmovanj za reševalne pare in drugih športnih tekmovanj za pse?

DreamTeam: Da, seveda. Udeležujemo se izpitov in tekmovanj v sklopu mednarodne organizacije IRO – kot sta svetovno prvenstvo in Mednarodno tekmovanje ekip. Na obeh področjih smo zelo uspešni.

Smrček: Pravijo, da vključenost in sodelovanje na področju reševanja s psi pomeni način življenja. Se strinjate s tem?

DreamTeam: Vsekakor. Vse življenje se dejansko vrti okrog psa oziroma dejavnosti, povezanih z reševanjem. Dnevna dinamika je temu prilagojena, prosti čas prav tako. Poizkušamo uravnoteženo usklajevati službo, družinsko življenje, prosti čas in reševalstvo.

Smrček: Psi so vaši partnerji pri zahtevnem in odgovornem delu in obenem tudi vaši ljubljenčki. Na kakšen način ti dve vlogi ločujete?

DreamTeam: Nekako si želimo psom privzgojiti ločnico med »službenim« in »privatnim« – ko se dela, se dela – doma so psi naši ljubljenčki.

Smrček: Vaše delo – tako izobraževanja, seminarji kot tudi reševalne akcije – je zelo naporno in pogosto tudi stresno, kako se vi in vaši psi sproščate in kako preživljate prosti čas?

DreamTeam: Posamezni dogodki so lahko stresni, še posebej, kadar trajajo daljši čas. Naš cilj je, da je delo psu zabavno – le tako lahko dosegamo dobre rezultate in smo uspešni. Veliko pozornost posvečamo primerni prehrani, rehidraciji in regeneraciji po naporih. To velja tako za ljudi kot za pse. Ves čas moramo skrbeti za dobro kondicijo. Prosti čas? Načeloma je to naš prosti čas. Vsekakor si vzamemo premor, obdobje, ko ne delamo nič, se samo sprehajamo, »odklopimo«. Po eni strani si spočijemo, po drugi pa po »dolgčasu« naraste želja po delu.

 

Po končanem iskanju je potrebno poskrbeti za psa. Sem sodi tako pregled celega telesa zaradi motebitnih poškodb kot tudi primerna hidracija.

Smrček: Predvidevam, da je ob aktivnostih, ki jih opravljate, potrebno načrtovati tudi prihodnost. Kdaj poskrbite za pasji podmladek?

DreamTeam: Delovna doba psa je nekako do desetega, enajstega leta. Za nekatere pse tudi dlje. Podmladek si pričnemo izbirati, ko pes recimo dopolni 8 let starosti.

Smrček: Za konec razgovora vas prosim, da z nami delite kakšen dogodek, ki se vam je še posebej močno vtisnil v spomin.

DreamTeam: V spomin se močno zapiše iskalna akcija, ki je bila uspešna, to pomeni, da je bila pogrešana oseba najdena živa. Poseben občutek in potrditev, da delaš prav in dobro, je seveda takrat, ko tvoj pes najde pogrešanega.
Isha je z Borutom pri svojih 4 letih našla pogrešanega dementnega gospoda v gozdu na Kureščku. Zelo čustveno je bilo za nas reševanje v majhni primorski vasici. Pri iskanju je sodelovala cela vas. Iskalna akcija je trajala že drugi dan. Pogrešana starejša gospa je bila od doma že 36 ur, torej cel dan in celo noč. Naslednji dan se je iskanje nadaljevalo s pomočjo helikopterja, gasilcev, policistov, krajanov in reševalnih psov. Furja, psička naše društvene kolegice Save, jo je našla, kot rečeno po 36 urah. Gospa je padla in ves čas leže čakala rešitev. Veselje je bilo res veliko. Gospa, ki je bila ves čas prisebna, se je vsem reševalcem iskreno zahvalila.
Ob tem je potrebno poudariti, da je uspešno izvedena akcija skupek več dejavnikov in vseh udeležencev. Pri tem ne gre za posameznike, temveč za celotno organizirano iskalno akcijo, v kateri sodelujejo policisti, gasilci, vodniki z reševalnimi psi in reševalci NMPP.

Smrček: Lepo se vam zahvaljujem za vse informacije in zanimivosti, ki ste jih delili z nami. Pri vašem delu vam želim veliko uspeha, čim več srečno zaključenih zgodb ob reševanjih in obilo veselja ob druženju z vašimi smrčki.

DreamTeam: Hvala lepa za povabilo, pa še kdaj.

 

Spletna stran:
www.dreamteamdogs.si
www.evrpl.si

 

 

 

Kontakt:
Email:dreamteam.dogs@gmail.com
Email:evrpl.info@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This