Pasji Šolar


Pasji Šolar

Dejavnost: mala šola, obedience, drugo (sprehajanje, varstvo,…)
Druge dejavnosti: nadaljevalni tečaj, priprava na izpit BBH, individualne ure


Sledim razvoju in napredku na področju učenja in šolanja psov in pri delu uporabljam psom prijazne metode. Z njimi ravnam spoštljivo, brez grobosti in na poti do cilja ne iščem bližnjic. Verjamem, da so zaposleni in utrujeni psi pridni psi, raznolikost disciplin s katerimi se ukvarjamo pa krepi naš odnos ter medsebojno razumevanje.

Skupine tečajnikov so majhne, saj le tako lahko zagotovim kakovostno delo in individualni pristop. Delo v tečajih poteka brez prisile, s pomočjo pozitivne motivacije. Sama pri učenju uporabljam kliker, kar pa ni obvezno za tečajnike.

Na uri osvojeno teorijo še dodatno razložim in podkrepim z gradivi, posnetki in domačo nalogo, ki se nahaja v spletni učilnici namenjeni tečajnikom.

V okviru Pasjega Šolarja se lahko udeležite:

– male šole,
– nadaljevalni tečaj
– priprava na izpit BBH
– rally obedience (poslušnost)
– individualno srečanje

Trenutno tečaji potekajo v Lescah in v Kranju (Trboje).


https://www.youtube.com/channel/UC_kYt0UZHQGtC0nPcZp0KMw