PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA (smrcek.si / smrček.si)

Spletni portal, socialno omrežje in FB stran so namenjeni predvsem izobraževanju, informiranju in deljenju izkušenj. Z željo, da bo naše in vaše druženje prijetno, kulturno, spoštljivo in koristno, vas prosimo, da si preberete nekaj pravil, ki so potrebna, da se že na začetku izognemo nepotrebnim težavam, slabi volji in nesporazumom.

Z uporabo spletnega portala, socialnega omrežja ali FB strani se uporabnik zaveže, da bo upošteval in spoštoval vsa pravila, pogoje, priporočila, sporočila in opozorila, povezana z njihovo uporabo, kakor tudi vso veljavno zakonodajo.

Skrbnik spletnega portala, socialnega omrežja in FB strani lahko brez predhodne obrazložitve pravila in pogoje uporabe kadarkoli spremeni, dopolni ali razširi. Vse spremembe, dopolnitve ali razširitve pravil in pogojev so za uporabnika spletnega portala zavezujoča.

Uporabnik se strinja, da ne bo objavljal sporočil, komentarjev in vprašanj in drugih objav, ki bi vsebovala žaljivo, nespodobno, sovražno, obrekljivo, nekorektno ali na kakršenkoli način zlonamerno vsebino, s katero bi lahko škodoval dobremu imenu skrbnika spletnega portala, moderatorjev, administratorjev, drugih uporabnikov ali tretjih oseb. Prepovedano je vsakršno pozivanje k verski, rasni, spolni, nacionalni, politični ali kakršnikoli drugi nestrpnosti oziroma diskriminaciji, kakor tudi poseganje v zasebnost uporabnikov.

Uporabnik je odgovoren za vsako napisano in objavljeno vsebino, izjavo, vprašanje ali mnenje. Posamezne izjave, mnenja, vprašanja in razmišljanja, ki so objavljena v obliki komentarjev, izražajo osebna mnenja in prepričanja uporabnikov in ni nujno, da se z njimi strinjajo tudi ostali uporabniki, skrbnik spletnega portala, moderatorji in administratorji. Vsak uporabnik ima pravico do svojega mnenja, nestrinjanje z določenim mnenjem drugega uporabnika pa je dovoljeno le z argumentirano in kulturno izraženo repliko.

Prepovedano oziroma nezaželeno je objavljanje vsebin, ki niso sorodna s področjem, ki ga pokrivajo spletni portal, socialno omrežje ali FB stran, verižnih pisem, ponujanje kreditov, komercialne raziskave, objavljanje pornografskih materialov in podobno. Objava povezav na druge spletne strani so dovoljene zgolj s predhodnim soglasjem skrbnika spletne strani, socialnega omrežja ali FB strani. V primeru, da bo uporabnik navedene povezave objavil brez soglasja skrbnika spletnega portala, bodo le-te po presoji skrbnika spletnega portala odstranjene.

Objavljanje vsebin, ki so objavljena na spletnem portalu, socialnem omrežju in FB strani s strani skrbnika portala, njegovih administratorjev, moderatorjev ali z njim sodelujočih avtorjev, na drugih mestih ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja skrbnika spletnega portala, socialnega omrežja ali FB strani oziroma avtorjev vsebin.

Posamezni članki, objavljena sporočila, informacije, fotografije in druge vsebine, ki so objavljene na spletnem portalu, so avtorsko zaščitene z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (oz. ustrezno tujo zakonodajo). Na voljo so izključno za uporabnikovo osebno in nekomercialno uporabo, razen v primerih, kjer je izrecno drugače navedeno.

Objavljene informacije in nasveti so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti nasvetov in obravnave, ki jo nudijo strokovnjaki posameznega področja. Skrbnik spletnega portala ne garantira za točnost in uporabnost objavljenih informacij ali nasvetov in ne prevzema odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale ob njihovi uporabi. Prav tako skrbnih spletnega portala poudarja, da obstaja možnost, da določene objavljene vsebine sčasoma niso več v celoti primerne, zato uporabnikom svetuje, da si pridobijo novejše strokovne informacije.

Uporabnik se zavezuje, da s svojimi nasveti in informacijami ne bo škodoval drugim uporabnikom, skrbniku spletnega portala in spletnim stranem, povezanim z njim.

Skrbnik spletnega portala ima pravico, da odstrani vsebine, fotografije, posnetke in druge objave, ki bi lahko vsebovale viruse ali programe, ki bi spletnemu portalu, socialnemu omrežju ali FB strani lahko posledično povzročili tehnične težave.

Vsak uporabnik ima ob registraciji možnost izbire svojega uporabniškega imena, s katerim se registrira in ga uporablja pri nadaljnjih prijavah. Uporabnik mora svoje geslo skrbno varovati, da se izogne njegovi zlorabi. Uporabnik mora ob oblikovanju svojega profila navesti pravilne podatke. V primeru, da skrbnik socialnega omrežja ali FB strani ugotovi, da podatki niso pravilni, jih lahko kadarkoli odstrani s predhodnim ali brez predhodnega opozorila.

Vsak uporabnik ima lahko le en uporabniški račun, registriranje več uporabniških imen ni dovoljeno. Skrbnik portala lahko po lastni presoji zavrne uporabniško ime, ki bi bilo žaljivo, nesprejemljivo, izkazuje znano blagovno znamko, vsebuje ime oziroma vzdevek druge osebe ali na kakršenkoli način krši pravila spletnega portala.

Skrbnik spletnega portala, administratorji in moderatorji lahko uporabniku zaradi neprimernega obnašanja ali neprimernih dejanjih kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno, preprečijo dostop do socialnega omrežja ali FB strani in o neprimernem obnašanju ali dejanjih obvestijo tudi uporabnikovega ponudnika internetnih storitev.

Uporabnik socialnega omrežja ali FB strani je na podlagi pravil in pogojev uporabe seznanjen, da imajo skrbnik spletnega portala, administratorji in moderatorji pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli temo, v vseh primerih, ko se jim to zdi potrebno.

Uporabnik je seznanjen, da se vsi podatki, ki jih je posredoval, hranijo v bazi podatkov skrbnika spletnega portala. Skrbnik spletnega portala se zavezuje, da navedeni podatki ne bodo posredovani tretji osebi, razen v primeru, ko bodo na podlagi veljavne zakonodaje to zahtevali pooblaščeni pravosodni organi. Skrbnik spletnega portala ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru zlorabe shranjenih podatkov, ob morebitnem nezakonitem in nepooblaščenem vdoru v bazo podatkov, do katere bi prišlo kljub skrbnemu ravnanju in najboljši možni varnostni podpori, ki jo zagotavlja skrbnik spletnega portala.

Gost oziroma obiskovalec je neregistrirani uporabnik za katerega je značilno, da ima najmanj dovoljenj za dostopanje do posameznih funkcij in nivojev spletnega portala / socialnega omrežja Smrček.si. Onemogočen mu je dostop do določenih vsebin in informacij, ki bi pomenila poseganje v zasebnost registriranih članov. Gost oziroma obiskovalec lahko bere samo določene teme, ne more objavljati komentarjev in ne more deliti vsebin, prav tako mu ni omogočen vpogled v osebne profile registriranih članov spletnega portala / socialnega omrežja Smrček.si.

Član je registriran uporabnik spletnega portala / socialnega omrežja Smrček.si, ki takoj ob registraciji pridobi aktivacijski email in dovoljenje za ustvarjanje določenih tem, pisanje objav v različnih temah, razen tistih, ki so zanj zaklenjene, lahko spreminja svoje objave, si ogleda osebne profile drugih članov in jim piše zasebna sporočila.

Moderator je s strani skrbnika spletnega portala pooblaščeni član, ki skrbno spremlja in nadzoruje dogajanje v enem oziroma eni ali več temah socialnega omrežja Smrček.si, ki mu je dodeljena. Moderator ima pravico in dolžnost urejanja in brisanja objav, zaklepanja, odklepanja, premikanja, brisanja in deljenja tem socialnega omrežja Smrček.si, ki ga moderira. Moderator poskrbi, da člani s svojimi objavami sledijo temi, jih usmerja, ko se od teme oddaljijo, pomaga in svetuje uporabnikom pri uporabi socialnega omrežja Smrček.si, odgovarja na njihova vprašanja ter nadzoruje, da so objave ustrezne in skladne s pravili. V primeru neprimernih ali škodljivih objav, ima moderator pooblastilo, da jih spremeni, odstrani ali skrije ali celo zaklene temo Moderator ima pooblastilo, da registriranemu članu, ki ne spoštuje pravil, omeji ali prekine dostop do socialnega omrežja Smrček.si, posamezne teme ali do spletnega portala v celoti.

Supermoderator ali globalni moderator je moderator, ki mu je dodeljen dostop in upravljanje vseh tem socialnega omrežja Smrček.si.

Administrator je uporabnik, ki ima pooblastilo za najvišjo stopnjo nadzora nad celotno organizacijo socialnega omrežja Smrček.si (npr.: nastavitev in dodelite posameznih pravic uporabnikov in moderatorjev, nadzor nad uporabniki, oblikovanje in ustvarjanje uporabniških skupin, določanje moderatorjev itd.), skrbi za tehnično podporo in funkcionalnost ter obliko socialnega omrežja Smrček.si.

Spletni portal, socialno omrežje in FB stran so uporabnikom praviloma dostopni ves čas, razen v primeru tehničnih težav, na katere skrbnik portala nima vpliva oziroma v primeru tehničnih posodobitev, ki jih opravlja skrbnik spletnega portala.

Pravila in pogoji uporabe spletnega portala, socialnega omrežja in FB strani stopijo v veljavo dne 17.02.2015 ter veljajo do nadaljnjega.

Skrbnik spletnega portala Smrček.si