Nakup psa v tujini ter starost psa ob nakupu –>

Nakup psa v tujini ter starost psa ob nakupu

 

Nakup psa v tujini:

Nakup psa v tujini ter starost psa ob nakupuNekateri bodoči lastniki se odločijo za nakup psa v tujini, in sicer bodisi preko prijateljev ali znancev, ali pa ob pomoči strokovnih kinoloških komisij. Nakup psa v tujini je povezan s pridobitvijo ustreznega uvoznega dovoljenja in zagotovitvijo ustrezne karantene. Zato se je potrebno pred takšno odločitvijo, o zahtevanih pogojih za uvoz psa, pozanimati pri pristojni veterinarski inšpekciji. Poleg dokumentov, ki se nanašajo na zdravstveno stanje psa, pa je izjemno pomembno tudi, da pred nakupom preverimo, ali je njegov rodovnik priznan tudi s strani mednarodne kinološke organizacije – FCI. Obstaja namreč vrsta t.i. disidentskih kinoloških organizacij, ki izdajajo rodovnike za določene pasme psov, vendar jih mednarodna kinološka organizacija ne priznava. Takšnega psa pri nas ni mogoče vpisati v rodovno knjigo oziroma je rodovnik mogoče nostrificirati zgolj kot pogojni rodovnik, kar pa zmanjšuje predvsem vzrejno vrednost takšnega psa. Poleg tega moramo poskrbeti, da za v tujini kupljenega psa pridobimo t.i. izvozni rodovnik, v katerem so že v originalu naši podatki, torej podatki o novem lastniku.

 

Starost psa ob nakupu:

Zlasti tisti lastniki, ki prvič kupujejo psa, si želijo, da bo njihov kosmati prijatelj zagotovo in čisto njihov. V takem primeru je nujno kupiti mladička, saj se bo le ta veliko hitreje navadil na novo okolje, kot pa odrasel pes. Z odraslim psom je lahko sorazmerno malo nevšečnosti ob prilagajanju novemu krdelu, ki ga bo zanj predstavljala družina v katero bo prišel. Mladič se namreč zelo hitro nauči reda, ki vlada v njegovem »krdelu«, torej tudi v novem domovanju.

Nakup psa v tujini ter starost psa ob nakupuMnenja, kdaj naj gre pes iz legla v novo okolje, so si precej različna. Včasih so menili, da je idealno, če mladič zapusti leglo pri 12 tednih. Menili so namreč, da se bo mladiček največ naučil od svojih bratcev in sestric, na podlagi obnašanja pa bo kupec lažje ocenil značajske lastnosti mladička in si tako lažje izbral pravega spremljevalca.

Nasprotno pa nekateri znanstveniki, ki proučujejo vedenje psov, na osnovi dognanj svetujejo, naj mladič pride v novo okolje v starosti 8 tednov. To utemeljujejo s tem, da mladiči v leglu praviloma odraščajo brez očeta, ki sicer v naravi pri vzgoji mladčev igra pomembno vlogo – skozi igro z njimi jih namreč tudi poučuje. Pri 8 tednih je mladič izjemno učljiv, ljudi spoznava kot svoje vrstnike, ustvarja si poznanstva pomembna za prihodnje življenje, doživlja različne vidne in slušne dražljaje, še posebno pa potrebuje stalen stik s človekom. Vsega naštetega mu vzreditelj v številnem leglu zagotovo ne more nuditi. Iz navedenih razlogov je torej priporočljivo, da mladiča kupimo v starosti 2 mesecev, vsekakor pa velja pravilo, da si moramo za ukvarjanje z mladičem v prvih tednih po prihodu v novo okolje vzeti zadosti časa.

Nakup starejšega psa je glede njegove dokončne podobe, pa tudi delovnih lastnosti, zagotovo manj tvegan. Vendar pa moramo pri takšnemu psu upoštevati tudi morebitne pridobljene napake, ki so posledica nepravilne vzgoje in vplivajo na njegove značajske ter delovne lastnosti (plašnost, agresivnost do ljudi in drugih psov, nagnjenost do potepanja,…). Zaradi navedenih razlogov je pri nakupu starejšega psa potrebna posebna previdnost, poleg tega pa mora imeti novi lastnik bistveno več kinološkega znanja o privajanju psa na novo okolje in odpravljanju morebitnih težav.

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA