Samec ali samica –>

Samec ali samica?

 

Samec ali samicaOdgovor na to vprašanje je preprost le v primeru, da nekdo želi vzrejati mladiče. Sicer pa je odločitev za samca ali samico odvisna od vsakega posameznika, od njegovih življenjskih razmer in pričakovanj od morebitne prodaje mladičev. Zlasti tisti, ki psa kupujejo prvič, se pogosteje odločajo za nakup samca. V praksi je namreč še vedno zakoreninjeno mnenje, da psico zaradi njenih »ženskih« lastnosti spremlja kopica težav in je zato tudi manj vredna. Temu mnenju se morajo tudi nehote prilagoditi vzreditelji, ki samice praviloma prodajajo ceneje kot samce. Ob nekoliko boljšem poznavanju lastnosti samic in njihove primerjave s samci ugotovimo, da je izkazovanje njihove manjvrednosti krivično.

Da bi bila odločitev lažja, na kratko spoznajmo nekaj lastnosti, v katerih se razlikujejo samci in samice. Res je, da je spolni ciklus in v okviru tega izražena gonitev, ki poleg privabljanja samcev lahko povzroči tudi nezaželeno sparitev in seveda tudi nezaželene mladiče glavni razlog, ki ljudi odvrača od nakupa samice oziroma jim znižuje ceno. Vendar težave, ki so povezane z gonitvijo, še zdaleč niso nepremostljive. Dejstvo je, da je spolni nagon pri samicah izražen od 10 do 20 dni, in to praviloma le dvakrat na leto. V tem času je za preprečitev prej omenjenih nevšečnosti pač potrebna večja pazljivost. Nasprotno so samci spolno aktivni vse leto, kar povzroča predvsem pogosto uhajanje oziroma potepanje, ker jih zlasti v gosto poseljenih okoljih privablja vonj gonečih samic. Nenazadnje je spolni ciklus in morebitno pojavljanje navidezne brejosti pri samicah mogoče trajno preprečiti z odstranitvijo rodil (sterilizacijo).

Samec ali samicaZa večino samic velja, da se v primerjavi s samci bolj navežejo na svojega gospodarja, ob tem pa zahtevajo tudi več pozornosti. Praviloma so samice tudi lažje učljive in hitreje dojemljive za izvajanje vaj v procesu šolanja. Šolanje samice v skupini več psov (na tečaju osnovnega šolanja,…) je sprejemljivejše predvsem zaradi njihove ravnodušnosti do drugih psov, ki je izražena predvsem v mladosti.

Kar zadeva uporabnostne lastnosti, so samice v primerjavi s samci povsem enakovredne, zaradi večje ubogljivosti pa jih včasih celo prekašajo. Uporabljamo jih praktično lahko za vse namene, seveda ob upoštevanju delovnik lastnosti, ki so pasemsko pogojene. Pri samicah v dobri telesni zmogljivosti fizična zmogljivost v ničemer ne zaostaja za samci, pogosto pa moč do določene mere lahko nadomestijo z večjo okretnostjo, ki je pogojena z lažjo konstrukcijo.

Če se odločimo za vzrejo, se moramo zavedati, da v času gonitve (estrusa), v zadnji tretjini brejosti in v prvih šestih tednih po kotitvi samice ne bomo mogli uporabljati za tekmovanja. Materinstvo in fizično delo pač ne gresta skupaj.

Samec ali samicaZlasti za urbana okolja so samice bolj spremenljive kot samci. Praviloma se ne potepajo (razen v času gonitve), manj jih zanimajo vonjska sporočila v okolici, pri čemer, razen redkih izjem, ne označujejo okolja tako kot samci. Lastniki, še posebej pa njihovi sosedje, so namreč pogosto razočarani nad samci tudi zaradi njihovega uriniranja po vogalih, rožah, avtomobilskih kolesih,… znano je tudi, da potepanje samcem dokaj hitro preide v navado. Praviloma so samice prijaznejše z otroki, zato so primernejše za mlade družine, pa tudi za tiste, ki stanujejo v okolici šol ali vrtcev.

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA