Priloga pravilnika o zaščiti hišnih živali –>

Priloga 1: Izjava o spremembi lastništva psa v CRPSI
Priloga pravilnika o zaščiti hišnih živali, Priloga 1 - Izjava o spremembi lastnistva psa v CRPSI

 

Priloga 2: Najpogostejši vidni znaki vročinskega udara
Priloga pravilnika o zaščiti hišnih živali, Priloga 2 - Najpogostejsi vidni znaki vrocinskega udara

 

Priloga 3: Velikost pesjaka
Priloga 3 - Velikost pesjaka

 

Priloga 4: Velikost pasje ute
Priloga 4 - Velikost pasje ute

 

Priloga 5: Velikost kletke za mačke
Priloga 5 - Velikost kletke za macke

 

Vir: Uradni list Republike Slovenije