Izvor psa –>

Izvor psa

 

Izvor psaDomači pes (Canis familiaris) je uvrščen v družino psov Canidae, kamor pa spadajo tudi volk, lisica, šakal, šabran,… Za družino psov so značilne določene skupne anatomske in fiziološke značilnosti, med katerimi naj omenimo predvsem enako število stalnega zobovja, imajo 42 zob, enako dolžino črevesja, ki ustreza približno petkratni dolžini trupa, in približno enak čas trajanja brejosti pri samicah, ki v povprečju traja 62 dni.

Na splošno velja domači pes za najstarejšo domačo žival, saj naj bi ga človek udomačil že pred deset do petnajst tisoč leti. Prve ostanke domačega psa so odkrili v mezolitskih najdiščih na različnih krajih. Zdi se, da je bila najzgodnejša evropska pasma precej majhna in bi se po obliki na splošno dala še najbolj primerjati z današnjim čovčovom. Na svetu skorajda ni živalske vrste , znotraj katere bi bile tako očitne razlike v zunanjosti kot pri psih. Raznolikost nekateri pripisujejo različnim prednikom. Mnogi starejši avtorji so bili na podlagi raznolikosti današnjih pasjih pasem mnenja, da je pes nastal s križanjem več sorodnih vrst iz družine psov. Med njimi sta bila tudi začetnik teorije evolucije Charles Darwin in avstrijski etolog Konrad Lorenz, ki je sklepal, da sta prednika domačega psa volk in šakal. Druga, verjetnejša in v zadnjem času znanstveno vse bolj podkrepljena teorija pa govori o skupnem predniku volka in domačega psa. Po omenjeni teoriji naj bi bila zdajšnja raznolikost psov posledica intenzivne, bolj ali manj načrtne vzreje in selekcije ter nenadnih, tudi nepredvidljivih dednih genetskih sprememb – mutacij. Rezultat tega je nastanek številnih različnih pasem psov, katerih osebki se med seboj razlikujejo v velikosti, obliki glave in trupa, barvi, dolžini in kakovosti dlake ter nazadnje tudi v uporabnosti za različne namene.

Mnoge pasme izvirajo iz majhnega števila živali, zaradi česar prihaja do parjenja v sorodstvu. Posledica so različne dedne (genetske) bolezni, ki so pogoste pri nekaterih pasmah, na primer displazija kolkov (zlasti pri nemških ovčarjih), epilepsija, ataksija, okuloskeletalna displazija in druge.

Izvor psaPse lahko delimo med nepasemske ali križance in pasemske z rodovnikom ter pasemske brez rodovnika.

Nepasemski psi (križanci): so rezultat nenačrtnega parjenja (križanja) različnih pasem psov oz. psov, katerih izvor je neznan.

Pasemski psi – z rodovnikom (rodovniški psi): so produkt načrtnega parjenja psov znotraj ene pasme, katerih izvor (starši) je znan. Rodovniški psi so vpisani v rodovno knjigo in imajo ustrezen uradni dokument o izvoru – rodovnik.

Pasemski psi – brez rodovnika: so potomci načrtnega ali nenačrtnega parjenja psov znotraj ene pasme, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev rodovnika. Najpogostejši razlog je neizpolnjevanje pogojev za vzrejo s strani staršev, in sicer bodisi zaradi prirojenih dednih hib, parjenja v sorodstvu,… zato pri pasemskih psih brez rodovnika ne moremo biti prepričani, da bo naš pes takšen, kot si ga dejansko želimo. Ima pa lahko tudi veliko zdravstvenih težav.

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA