Vloga psa v človekovem okolju –>

Vloga psa v človekovem okolju

 

Vloga psa v človekovem okoljuPes zagotovo nosi sloves prve domače živali iz povsem določenih razlogov. Ob udomačevanju te vrste živali je namreč človek spoznal njeno sposobnost podrejanja in učenja. Psa je sprva uporabljal kot pomočnika pri lovu in kot čuvaja, verjetno tudi kot družabnika. V dolgih tisočletjih njunega sobivanja se je sožitje med človekom in psom vedno bolj krepilo in tako je zvesti štirinožni spremljevalec postal nujno potreben sestavni del človekovega vsakdana.

Poleg lovskih psov človek v zdajšnjem času s pridom uporablja psa za varovanje premoženja in lastno zaščito. Tudi pastirski psi pri nas v zadnjem času ponovno dobivajo že skoraj pozabljeno vlogo pri varovanju ovčjih čred pred napadi zveri.

Že zelo dolgo poznamo pse, ki jih uporabljajo v službene namene. Njihovo izostreno čutilo vonja in nagon plena namreč lahko s pridom izkoristimo pri šolanju za varovanje ljudi in premoženja, za odkrivanje mamil in minsko eksplozivnih sredstev, orožja, storilcev kaznivih dejanj,… Tako so psi so psi še vedno zelo učinkoviti partnerji policistom pri preprečevanju kršitev javnega reda in miru ter jim pomagajo pri odkrivanju določenih oblik kriminala.

Vloga psa v človekovem okolju, reševalni pesPoleg omenjenih poznamo tudi reševalne pse, ki so izšolani za iskanje oseb, zasutih v snežnih plazovih in v ruševinah ter za iskanje pogrešanih oseb. Ponekod v svetu uporabljajo pse tudi za reševanje iz vode. Tudi pri takih psih sta ključnega pomena izražen nagon plena in izjemna občutljivost vohalnega organa.

Posebnega pomena so psi, izšolani za vodenje slepih oseb in pomoč invalidom. Psa je namreč mogoče izšolati, da slepega človeka na ukaz vodi po določeni poti in se pri tem izogiba različnim oviram oziroma jih nakazuje. Kot pomočniki invalidom se ustrezno šolani psi izkazujejo predvsem tako, da na ukaz prinašajo določene predmete, opozarjajo na različne signale v stanovanju (npr. hišni zvonec, telefon,..) in prizadetim osebam pomagajo pri gibanju.

Človek sorazmerno pogosto uporablja psa tudi v športne namene. Tako v svetu kot pri nas prirejajo različna tekmovanja, na katerih se vodniki s svojimi psi pomerijo v vajah ubogljivosti, sledenja, obrambe,… Nekaj povsem vsakdanjega so tekmovanja lovskih psov v iskanju in gonji male divjadi, v delu po umetni krvni sledi, v iskanju in prinašanju uplenjene divjadi iz vode,…

Vloga psa v človekovem okolju, tekmovalni pesV zadnjih letih se pojavlja tudi tekmovanje v spretnosti in času premagovanja določenih ovir, ki ga poznamo pod imenom agility. Vse bolj se uveljavlja tudi tekmovanje v vajah, ki povezujejo poslušnost in spretnost – obidience. Včasih so pse šolali in uporabljali tudi za medsebojne boje, kar pa je dandanes tako v svetu kot pri nas strogo prepovedano.

Ponekod še vedno prirejajo tekmovanja v hitrostnih dirkah psov, za kar so vzgojili tudi posebne pasme – hrte. V zadnjih letih tudi pri nas v zimskem času niso nobena redkost tekmovanja psov v vleki sani.

Nekateri imajo pse zato, da se z njimi udeležujejo lepotnih tekmovanj – razstav. Tako v svetu kot tudi pri nas so razstave psov dokaj številne in so ena izmed najboljših možnih oblik kinološkega udejstvovanja lastnikov s psi različnih pasem.

Vse bolj se krepi vloga psov v vzgojne in zdravstvene namene. Znano je, da prisotnost psa v posebnih okoliščinah in ob nekaterih izpolnjenih pogojih skrajšuje obdobje okrevanja pri bolnikih, ki bolehajo za določenimi, zlasti živčnimi boleznimi. Pasja bližina zmanjšuje občutek osamljenosti pri mnogih ljudeh, omejenih na stalen prostor. Vloga psa v človekovem okolju, pes za vodenje slepih in pomoč invalidomZato v zadnjem času že tudi pri nas dovoljujejo skrbno izbranim psom obiskovanje varovancev v vzgojnih in drugih zavodih, v domovih za ostarele in celo v bolnišnicah. V zadnjem času poskušajo znanstveniki izkoristiti psa in njegovo izredno čutilo za voh celo za odkrivanje novotvorb pri osebah domnevno obolelih za rakom.

Med najbolj številne pse v našem okolju pa zagotovo lahko prištevamo tiste, ki si jih je človek priskrbel za družbo oziroma za popestritev življenja in jih uvrščamo v skupino psov spremljevalcev. V obdobju skokovite civilizacije, ki jo spremljajo vsesplošno pomanjkanje časa, medsebojna odtujenost in osamljenost med ljudmi, si kar precejšnja večina poskuša naštete tegobe vsakdanjika olajšati z nakupom štirinožnega spremljevalca. K skokovitem povečanju števila psov, zlasti v urbanih okoljih, so v zadnjih letih veliko prispevali tudi mediji z bolj ali manj poučnimi prispevki o psih. poleg čistopasemskih je med psi spremljevalci tudi veliko križancev, ki pa lastnikom prav tako pomenijo izredno veliko; neredko jih štejejo kot družinskega člana. Velika številčnost psov spremljevalcev je verjetno tudi vzrok za nastanek določenih težav v urbanem okolju, med katere zagotovo sodijo onesnaževanje mestnih zelenic in otroških igrišč, poškodbe (ugrizi) ljudi, povzročanje prometnih nesreč,… Lastniki s štirinožnimi spremljevalci zelo pogosto zahajajo na sprehode tudi v lovišča, pri čemer jih bolj ali manj dosledno vodijo na vrvici. Nazadnje se te živali sorazmerno pogosto znajdejo tudi med izgubljenimi oziroma zavrženimi psi, ki se nenadzorovano gibljejo in lahko ogrožajo ostale hišne ljubljenčke in ljudi.

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA