Spolna zrelost ter spolni cikel samice –>

Spolna zrelost ter spolni cikel samice

 

Spolna zrelost ter spolni cikel samicePes kot živalska vrsta spada med t.i. diestrične živali, kar pomeni, da se samice – glede na potek spolnega cikla – praviloma lahko sparijo in imajo mladiče dvakrat na leto. Pri nekaterih samicah, vendar so le te v manjšini, se gonitev lahko pojavlja samo enkrat v letu, še manj pa je takšnih, ki se gonijo trikrat na leto. Še ne dolgo nazaj je veljala sezonska gonitev, pri čemer se je velika večina samic gonila v zgodnjem spomladanskem in jesenskem obdobju. V zadnjem času se opaža, da pri samicah spolni cikel poteka neodvisno od letnega časa, kar se med drugim povezuje tudi z izrazito izboljšanimi možnostmi prehrane in namestitve, ki ju lastniki lahko zagotovijo svojim psom.

Spolna zrelost:

Pri samicah spolno zrelost potrjuje prva gonitev, v obdobju katere se lahko že spari s samcem in postane tudi breja. Pri večini samic se prva gonitev pojavi med 7. in 9. mesecem starosti, pri čemer pa samica še zdaleč ni telesno dozorela. V tem obdobju, zlasti samice srednje velikih in velikih pasem zrastejo šele 2/3 do ¾ telesne rasti. Zato v tej starosti samica nikakor ni primerna za parjenje, saj brejost in poznejše dojenje lahko v dobršnji meri zavreta njen nadaljni telesni razvoj.

Za samca menimo, da je spolno dozorel takrat, ko je sposoben oploditi samico. Pri večini samcev je to obdobje med 10. in 12. mesecem starosti.

Spolni cikel samice:

Pri samicah je spolni cikel obdobje med začetkom ene in začetkom druge gonitve in traja v povprečju med 5 do 7 mesecev. Med spolnim ciklom pri samici pod vplivom spolnih hormonov nastajajo značilne spremembe na spolnih organih. Nekatere so vključno s spremenjenim obnašanjem v določenem obdobju vidne tudi navzven, druge pa se dogajajo v notranjosti organizma in so za človeško oko nezaznavne. Velikost in pasma samice praviloma ne vplivata na dolžino spolnega cikla.

Spolna zrelost ter spolni cikel samiceSpolni cikel samice lahko razdelimo na štiri obdobja. Upoštevanje sprememb na spolnih organihi in v obnašanju samice, ki jih uravnavajo spolni hormoni v krvi, razlikujemo:
– obdobje predgonitve (proestrusa)
– obdobje gonitve (estrusa)
– obdobje, ki sledi gonitvi (metestrus)
– obdobje, ko spolni organi pri samici niso aktivni (anestrus)

predgonitev in gonitev sta t.i. aktivna faza spolnega cikla in ju lastniki pogosto enačijo ter pravijo, »da se psica goni«. V resnici z izrazom gonitev (estrus) označujemo le čas, ko samica sprejme samca oziroma se pusti »naskočiti«.

Predgonitev (proestrus):

To obdobje je začetek spolnega cikla in je med laiki znano kot obdobje gonitve pri samici. V tem času v jajčnikih intenzivno zorijo ženske spolne celice, spolni organi so zelo prekrvljeni in nabrekli, skratka »pripravljajo« se na oploditev in vgnezditev jajčnih celic v steno maternice, torej na brejost. V predgonitvi samici zelo oteče (nabrekne) tudi sramnica, iz nje pa se izceja sprva gost in temno rdeč izloček, ki se na tleh ne strdi, pozneje, proti koncu gonitve pa postaja čedalje bolj voden, svetlo rdeč in pojema. Neposredno pred pravo gonitvijo samica oddaja značilen vonj, s katerim privablja samce, vendar jih ne pusti v svojo bližino in se jim še ne pusti zaskočiti. Spremembe so zaznavne tudi v obnašanju samice. Navadno postane nemirna, neubogljiva, pretirano se prilizuje in se rada potepa. Obdobje predgonitve traja v povprečju 9 dni, lahko pa je nekoliko krajše ali pa tudi znatno daljše.

Gonitev (estrus):

V času gonitve v jajčnikih dozorijo ženske spolne celice in so tako rekoč pripravljene na oploditev. V tem času postane pojavitveni izcedek skoraj voden, samica ne odganja več samcev in se je pripravljena spariti, pravzaprav se jim nastavlja. Ob dotiku v predelu ledij čvrsto stoji, odmika rep na stran, odkriva splovilo in izraža t.i. privolitveni refleks. Samica je še posebno neposlušna, zato se v tem času nikakor ne gre zanašati na njeno siceršnjo ubogljivost. Obdobje prave gonitve, ki je hkrati edin ugoden čas za paritev, traja praviloma od 4 do 8 dni.

Obdobje, ki sledi gonitvi (metestrus):

Spolna zrelost ter spolni cikel samiceČe se samica v obdobju prave gonitve ne spari s samcem oziroma pri njej iz različnih razlogov ne pride do oploditve, začnejo nabrekli spolni organi plahneti in prehajati v fazo mirovanja, kar navadno traja od 60 do 75 dni.

Obdobje spolne neaktivnosti (anestrus):

V tem obdobju spolni organi pri samici mirujejo, zato ne kaže nikakršnih znakov spolne aktivnosti. V povprečju anestrus traja okoli 120 dni (4 mesece), vendar je lahko ta časovni razpon zelo velik. Nanj zelo pogosto vplivajo tudi dejavniki okolja (namestitev, prehrana, stresne razmere,…).

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA