Vzrejni pregled ter razstava psov –>

Vzrejni pregled ter razstava psov

 

Vzrejni pregled:

Vzrejni pregled ter razstava psovVzrejni pregled je državna kinološka prireditev, na kateri pristojni strokovni organ za določeno pasmo – vzrejna komisija (ali vzrejna komisija pasemske organizacije) ugotavlja in oceni vzrejno vrednost psa. Vzrejni pregled, ki ga pristojni organi organizirajo praviloma enkrat na leto, je obvezen za vse samce in samice, ki jih lastniki nameravajo uporabljati za vzrejo. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati samec oz. samica za pristop k vzrejnem pregledu in za pridobitev vzrejnega dovoljenja, so določeni s t.i. vzrejnimi pravilniki za posamezno pasmo oz. pasemsko skupino.

Lovski psi morajo ob pristopu k vzrejnemu pregledu imeti oceno zunanjosti in opravljeno ustrezno delovno preizkušnjo. Pri nekaterih pasmah je na vzrejnem pregledu potrebno predložiti tudi rezultate določenih veterinarskih pregledov (rentgensko sliko kolkov, pregled oči,…).

Ob upoštevanju zunanjosti, značajskih lastnosti, kondicijskega stanja in izraženih naravnih zasnovah za delo strokovni organ samca oz. samico razvrsti v enega izmed naslednjih vzrejnih razredov:
I. (najvišji vzrejni razred)
II. (srednji vzrejni razred)
III. (nižji vzrejni razred)

Samcem in samicam, ki izpolnjujejo pogoje za vzrejo, strokovni organ najpozneje v roku dveh mesecev izda vzrejno dovoljenje in sicer samcem v obliki kartončka (vzrejne dovolilnice), samicam pa v obliki vzrejne knjižice, v kateri so med drugim navedeni tudi določeni plemenjaki za paritev.

Psom, ki iz različnih razlogov ne izpolnjujejo pogojev za vzrejo (bistveno odstopanje od pasemskega standarda, prisotnost dednih hib, nezadovoljive naravne zasnove za delo,…), strokovni organ izreče vzrejno prepoved. S takšnimi psi ni dovoljeno vzrejati mladičev.

Razstava psov:

Razstava psov je lepotno tekmovanje, na katerem kinološki sodniki ocenjujejo zunanjost privedenih psov in najbolj tipičnim predstavnikom pasme poleg ocen podelijo tudi kandidature za prvaka v lepoti, nazive in morebitne nagrade. Na razstavah so psi razvrščeni v posamezne skupine na podlagi kinološke sistematike (po FCI skupinah).Vzrejni pregled ter razstava psov

Vsaka pasma psov na razstavi je razdeljena na t.i. obvezne razrede:
Razred mladih; v tem razredu ocenjujejo pse od 9 do 18 mesecev
Razred zrelih; ocenjujejo pse stare od 15 mesecev naprej
Razred delovnih; ocenjujejo pse z opravljenim ustreznim delovnim izpitom za pasmo kateri pripada in sicer od starosti 15 mesecev naprej
Razred prvakov; ocenjujejo pse, ki imajo uradno priznano mednarodno mesto prvaka ali pa mesto prvaka države, članice FCI

Razstave na katerih so zastopane različne pasme psov, so večinoma državne ali mednarodne, organizirajo jih kinološka društva ali pa kinološka organizacija. Znane so tudi specialne razstave psov, na katerih ocenjujejo zunanjost samo ene pasme psov. Večinoma je prireditelj takšne razstave pasemska organizacija ali vzrejna komisija za določeno pasmo. Zraven lepotnega tekmovanja, ki je privlačno predvsem za nekatere lastnike psov, so razstave imenitna priložnost za promocijo kinologije in širšo predstavitev pomena psa kot človekovega spremljevalca.

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA