Zapleti ob kotitvi –>

Zapleti ob kotitvi

 

Otežena kotitev:

zapleti ob kotitviBrezuspešno napenjanje in vznemirjenost, poznejša umiritev samice in njeno nezanimanje za morebiti že skotene mladiče so dokaj zanesljiva znamenja, da kotitev ne poteka tako, kot bi morala. Največkrat plodovi zaostanejo v porodnem kanalu ali maternici. Prevelik plod in njegova zagozditev v porodnem kanalu je samo eden izmed številnih vzrokov, ki lahko prepreči normalen potek kotitve. V maternici zaostali plodovi zaradi pomanjkanja kisika in hranilnih snovi dokaj hitro umrejo in začnejo razpadati, kar še dodatno ogrozi zdravstveno stanje samice. Razlog za zaskrbljenost je tudi pojav zelenkastega izcedka iz nožnice že pred prvim skotenim mladičem, pri čemer kotitev ne napreduje.

V opisanih primerih velja čimprej poiskati ustrezno veterinarsko pomoč, ki bo na podlagi kliničnega pregleda samice in mladičev odločil o nadaljnih ukrepih.

Pomanjkanje mleka pri samici:

Vzroki za to nevšečnost so lahko:
– Neustrezna prehrana samice v drugi polovici brejosti
– Nezadostno razvite mlečne žleze
– Hormonske motnje
– Preveč mladičev
– Obolenja samice,…

Najpogostejši znak za pomanjkanje mleka je neprestano cviljenje mladičev, ob pritisku na seske pa se iz njih ne izloča mleko.

Z veterinarjevo pomočjo skušajmo ugotoviti vzrok za pomanjkanje mleka in ga odpraviti. Mladičem moramo čim prej ponuditi ustrezen mlečni nadomestek (več o tem pod naslovom Skrb za mldiče brez matere).

Odklanjanje mladičev:

Pojav ni pogost, odraža pa se z nezanimanjem samice za skotene mladiče ali pa celo s popadljivostjo. Samica lahko svoje mladiče celo raztrga in požre. Takšne primere strokovnjaki pojasnjujejo s psihično neuravnoveščenostjo samice oziroma z njeno razburjenostjo v času kotitve. V večini primerov po končani kotitvi samica mladiče sprjme in jim namenja vso materinsko ljubezen.

zapleti ob kotitviČe ob kotitvi zaznamo, da samica mladičev ne mara, moramo postopek z novorojenim mladičem namesto nje opraviti sami. Novorojenca je potrebno nemudoma osvoboditi iz plodovnega mehurja, mu očistiti sluz iz gobčka in ga osušiti z toplo krpo ter masirati. Ko to opravimo, ga čim prej položimo k sesku, da se napije mleziva, ki je izredno pomembno za večjo odpornost proti nalezljivim boleznim. Če je samica do mladičev popadljiva, jih moramo odstraniti iz gnezda in jih namestiti v primerno ogrevan prostor. V tem primeru skrbimo za mladiče, kakor da so brez matere.

Bolezenska stenja samice neposredno po kotitvi:

Bolezenska stanja samice nepostredno po kotitvi se navzven odražajo predvsem z:
– Neješčnostjo
– Otožnostjo
– Zvišano telesno temperaturo
– Bolj ali manj izrazitim nezanimanjem za mladiče

Razlogi za obolevnost samice so različni, z natančnim pregledom pa jih lahko ugotovi le veterinar.

Zavedati se moramo, da hujša poporodna obolenja lahko povzročijo izgubo samice in celotnega legla, zato ob navedenih znamenjih ne odlašajmo z obiskom pri veterinarju.

 

Vir: Marko Mali – LOVSKA KINOLOGIJA