Evtanazija – neboleča usmrtitev –>

Evtanazija – neboleča usmrtitev

 

Evtanazija - naboleca usmrtitevEvtanazija je postopek neboleče usmrtitve živali, za katero se veterinarji v soglasju z lastnikom praviloma odločijo takrat, kadar je žival neozdravljivo bolna in ji bolezen povzroča trpljenje oziroma, kadar ji zaradi starosti začnejo odpovedovati osnovne življenjske funkcije.

Večina ne želi razmišljati o morebitni trajni izgubi psa, kljub temu pa je to dogodek, ki prej ali slej doleti slehernega lastnika. Zadnje slovo od zvestega štirinožnega prijatelja je za skoraj vsakega lastnika težko in boleče, kar pa moramo šteti kot povsem normalen pojav.

Zaradi nepoznavanja postopka marsikateri lastnik psa ne želi sodelovati pri evtanaziji, vendar je to za žival pred smrtjo še dodaten stres. Zato velja poudariti, da prisotnost lastnika ob evtaniziji deluje na žival pomirjajoče in ji zmanjšuje stres. Nenazadnje si pes, ki je družini desetletje ali več lepšal življenje, nudil pomoč in veselje, zasluži, da je ob slovesu ob njem tisti, ki ga ima najraje in mu najbolj zaupa.

Postopek evtanazije

Zagotovo lahko trdimo, da je pravilno opravljen postopek evtanazije najbolj human in povsem neboleč način usmrtitve živali. V sodobni veterinarski medicini imamo na voljo preparate, ki povzročijo nenadno smrt živali, brez krčev ali druge oblike trpljenja.

Evtanazija - naboleca usmrtitevPred usmrtitvijo pes navadno dobi pomirjevalo, kar med drugim omogoči lažje vbrizgavanje smrtonosnega pripravka naravnost v veno. Ob takšnem načinu evtanazije pes za vedno zaspi v zelo kratkem času, včasih v manj kot eni minuti. Edina bolečina, ki jo ob tem žival občuti, je vbod igle v žilo.

Za neškodljivo odstranitev trupla je dolžna poskrbeti veterinarska organizacija, v kateri je bila evtanizija opravljena. V Sloveniji je namreč za odstranjevanje trupel v pristojnosti veterinarsko – higienske službe, ki zagotavlja njihov odvoz in sežig.

Usmrtitev (evtanazija) živali opredeljuje Zakon o zaščiti živali (5.člen, 17.točka): »Usmrtitev živali je postopek odvzema življenja. Dopustna usmrtitev je postopek, v katerem se uporablja anestezija z uporabo sredstev, ki povzročijo nebolečo izgubo zavesti in posledično smrt, ali z metodo, ki povzroči hitro nezavest in posledično smrt brez trpljenja.«

Veterinarji načeloma ne evtanizirajo mladih in zdravih živali. Evtanizija takšne živali je tudi po Zakonu o zaščiti živali dovoljena le takrat, kadar je nevarna za okolico in povzroča občutno škodo oziroma je zapuščena in ji v 30 dneh ni mogoče najti novega lastnika.

Prav tako v nobenem primeru ne smemo usmrtiti živali, ki je ugriznila ali kako drugače poškodovala človeka in je od poškodbe minilo manj kot 10 dni.